Modeltype

Het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model is een analytisch model dat voor de lokale schaal gebruik maakt van de Gaussische dispersieformule. Voor transport over grote afstand werkt het model als een trajectoriemodel. Bij tussenliggende situaties is het een combinatie van beide. Op deze manier kan OPS bijdragen van lokale, regionale en buitenlandse bronnen in één berekening combineren. Hierdoor is het mogelijk om uitkomsten direct met metingen te vergelijken.

De input van het OPS-model zijn actuele meteorologische waarnemingen die OPS gebruikt op een statistische manier. Een meteo-preprocessor verdeelt voorkomende verspreidingssituaties over een aantal klassen (transportrichting, atmosferische stabiliteit, transportafstand). De bijbehorende verspreidingsparameters worden bepaald aan de hand van de eigenschappen van alle trajectoriën die binnen de klasse vallen.

Uiteindelijk berekent OPS een jaargemiddelde concentratie of depositie door alle klassen door te rekenen en die te wegen met de frequentie van voorkomen van iedere klasse.