Uitsluitingen

Het OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)-model is niet bedoeld voor:

  • Complexe terreinvormen (heuvel- en bergachtig)
  • Specifieke obstakelinvloeden (meerdere gebouwen, windschermen, bosranden)
  • Kortetermijn-gemiddelden (uur, dag, berekening percentielen)
  • Complexe chemie (ozonvorming).