Totale NHy-depositie rond een varkensstal

Onderstaande figuur toont de totale NHy-depositie in een gebied van 200 bij 200 m rondom een in het midden gelegen varkensstal met een NH3-emissie van 1 g/sgram per seconde. De stal is gelegen op de (Amersfoortse) coördinaten X= 127 kmkilometer en Y= 490 km en heeft een uitworphoogte van 5 m. De berekeningen zijn uitgevoerd met een resolutie van 10 bij 10 m.

NHy-depositie tengevolge van NH3-emissie uit varkensstallen

Onderstaande figuur toont de totale (=droge + natte) depositie van NHy op Nederland tengevolge van NH3-emissie uit varkensstallen in het jaar 2000. De berekeningen zijn uitgevoerd met een ruimtelijke resolutie van 5 bij 5 km.