Titel Vertaalde titel Auteurs Rapportnummer
Apps under the medical devices legislation Apps onder de medische hulpmiddelen wetgeving van Drongelen, A. ; de Bruijn, A. ; Roszek, B. ; Vonk, R. RIVM letter report 2018-0083
Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag. Een verkenning op basis van group model building Poverty, chronic stress, and health in the municipality of The Hague. An initial survey based on group model building Luijben, G. ; den Hertog, F. ; van der Lucht, F. RIVM rapport 2019-0004
Assurance system regarding the influence of medicinal products on results of IVD in vitro diagnostic device (in vitro diagnostic device) tests Invloed van medicijnen op diagnostische tests Moltó-Puigmartí, C. ; de Bruijn, A. ; van Drongelen, A. ; Meneses Leonardo Alves, T. ; Weda, M. RIVM letter report 2018-0149
Digitale beslissingsondersteuning in de zorg. Een verkenning Digital clinical decision support systems in care. An exploration Weda, M. ; de Bruijn, A. ; Meneses Leonardo Alves, T. ; de Vries, C. RIVM briefrapport 2018-0150
Dreigingen uit het buitenland voor de volksgezondheid in Nederland. Een quickscan Foreign threats to public health in the Netherlands. A quick scan Harbers, M.M. ; Post, N.A.M. ; van der Wilk, E.A. ; Harmans, L.M. RIVMbrief rapport 2019-0106
Een inventarisatie van risicovolle behandelingen in schoonheidssalons An inventory of high-risk treatments in beauty salons Oostlander, A. ; van Baal, J. ; van der Maaden, T. RIVM briefrapport 2018-0134
Een verkenning van de toepasbaarheid van systeemdynamische modellering bij het uitvoeren van impactanalyses An exploration of the applicability of system dynamics modelling in the context of impact analyses Luijben, A.H.P. ; Pruyt, E. RIVM briefrapport 2019-0003
Epidemiologische data van Ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel. Achtergrondrapport voor Programma Zinnige Zorg Epidemiological data of disorders of the musculoskeletal system and connective tissue. Background report from 'Zinnige Zorg' Programme Eysink, P.E.D. ; Poos, M.J.J.C. ; Gijsen, R. ; Kommer, G.J. ; van Gool, C.H. RIVM briefrapport 2019-0180
Evaluatie distributie jodiumtabletten Evaluation of the distribution of iodine tablets Claassen, L. ; Dusseldorp, A. ; Hagens, W. RIVM briefrapport 2019-0131
Foliumzuur rondom de zwangerschap, gegevens in Nederland vanaf 2008 Technische rapportage Folic acid and pregnancy, data in the Netherlands from 2008 ter Borg, S. ; Verkaik-Kloosterman, J. RIVM briefrapport 2019-0203
Geschat effect van lagere zout- en suikergehalten in voedingsmiddelen op de dagelijkse zout- en suikerinname in Nederland. Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2014-2020 Estimated effect of lower salt and sugar levels in foods on the daily intake of salt and sugar of the Dutch population Wilson-van den Hooven, E.C. ; Brants, H.A.M. ; Beukers, M.H. ; Milder, I.E.J. RIVM briefrapport 2019-0231
Kleinschalige dialogen over DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-aanpassing in embryo's. Verkenning van de mogelijke vormgeving van een brede maatschappelijke dialoog Small-scale dialogues about DNA modification in embryos. Exploring the possible design of a broad public dialogue Heugens, E.H.W. ; Devilee, J.L.A. ; Elberse, J.E. RIVM briefrapport 2019-0181
(Kosten)effectiviteit van twee interventies: Welzijn op recept en Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen Effectiveness and cost-effectiveness of two interventions: 'Social prescribing' and Combined Lifestyle Interventions in Children Suijkerbuijk, A.W.M. ; van Gils, P.F. ; Leenaars, K.E.F. ; Over, E.A.B. ; Polder, J.J. RIVM briefrapport 2019-0192
Kwaliteitscontrole parameters van het Nederlandse down-, edwards- en patausyndroom screeningslaboratorium Star-SHL met de eerste trimester combinatietest, 2018 Quality indicators for down-, edwards- and patausyndrome screening laboratory in the Netherlands, 2018 Imholz, S. RIVM briefrapport 2019-0043
Loodinname via kraanwater Blootstellings- en risicobeoordeling voor diverse risicogroepen Lead ingestion via tap water Exposure and risk assessment for various high-risk groups Boon, P.E. ; van der Aa, M. ; Dusseldorp, A. ; Janssen, P. ; Zeilmaker, M.J. ; Schulpen, S. RIVM briefrapport 2019-0090
Maatregelen geneesmiddelentekorten; stand van zaken najaar 2019 Medicine shortages measures; state of affairs autumn 2019 Weda, M. ;  Bos, V. ; Meneses Leonardo Alves, T.I. ; Hegger, I. RIVM briefrapport 2019-0220
Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners Physical activity: referral to activities by primary care providers Schurink-van 't Klooster, T.M. ; Loyen, A. ; Proper, K.I. RIVM briefrapport 2019-0034
Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, Periode 2017 - 2018 Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities, years 2017-2018 Dusseldorp, A. ; Schaap, M. ; Gram, J. ; Schoevaars-Lops, S. ; Jonker , R. RIVM briefrapport 2019-0132
Mineral Oils in food; a review of occurrence and sources Minerale Oliën in voedsel; een overzicht van het voorkomen en de bronnen Buijtenhuijs, D. ; van de Ven, B.M. RIVM Letter report 2019-0048
Modellen om de humane blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken Models for calculating human exposure to pesticides: the current state of affairs te Biesebeek, J.D. ; van Klaveren, J.D. ; Rietveld, A.G. ; Wezenbeek, J.M. ; Komen, C.M.D. RIVM briefrapport 2019-0031
New insights in the development of azole-resistance in Aspergillus fumigatus Nieuwe inzichten in ontwikkeling van resistentie bij Aspergillus fumigatus Schoustra, S.E. ; Zhang, J. ; Zwaan, B.J. ; Debets, A.J.F. ; Verweij, P. ; Buijtenhuijs, D. ; Rietveld, A.G. RIVM rapport 2018-0131
Reconstructieve toepassing van fillers Reconstructive application of fillers Oostlander, A.E. ; Eising, S. ; van Elk, M. ; de Jong, W.H. ; Keizers, P.H.J. RIVM Briefrapport 2019-0005
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2019 Frame of reference for distribution and availability of ambulance care 2019 Kommer, G.J. ; Mulder, M. ; Mohnen, S.M. RIVM briefrapport 2019-0157
Risicobeoordeling van GenX en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in moestuingewassen in Helmond Risk assessment of GenX and PFOA in home-grown garden crops in Helmond Boon, P.E. ; Zeilmaker, M.J. ; Mengelers, M.J.B. RIVM rapport 2019-0024
Schermgebruik, blauw licht en slaap Screen use, blue light and sleep van Kerkhof, L.W.M. ; van der Maaden, T. ; van der Meijden, W. ; van Elk, M. ; van Nierop, L.E. ; Dollé, M.E.T. ; Stenvers, D.J. ; Bisschop, P. ; van Someren, E. ; Kalsbeek, A. RIVM rapport 2018-0147
Standaardtijd, zomertijd en gezondheid. Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen Standard time, summer time and health. A literature study into the health effects of different time settings Zantinge, E.M. ; van Kerkhof, L.W.M. ; de Bruijn, A.C.P. ; Oostlander, A.E. ; Dollé, M.E.T. RIVM rapport 2019-0151
Standard time, summer time and healthA literature study into the health effects of different time settings Standaardtijd, zomertijd en gezondheid Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen Zantinge, E.M. ; van Kerkhof, L.W.M. ; de Bruijn, A.C.P. ; Oostlander, A.E. ; Dollé, M.E.T. RIVM report 2019-0173
Template for safety assessment of plant food supplements Template voor de veiligheidsbeoordeling van voedingssupplementen met kruiden de Wit-Bos, L. ; Jeurissen, S.M.F. ; Mennes, W.C. ; Rorije, E. ; Wolterink, G. RIVM letter report 2019-0114
Toepassing van antibiotica en alternatieven. Kansen en belemmeringen Use of antibiotics and alternatives to antibiotics. Opportunities and obstacles Leonardo Alves, T.M. ; de Vries, C.G.J.C.A. ; David, S. ; Weda, M. RIVM briefrapport 2018-0151
Tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.  Deelproject Voedselveiligheid Interim evaluation of the policy document 'Healthy Growth, Sustainable Harvest'. Subproject Food Safety Boon, P.E. ; van Donkersgoed, G. ; van der Vossen, W. ; Sam, M. ; Noordam, M.Y. ; van der Schee, H. RIVM rapport 2018-0127
Verkenning 13 wekenecho Exploratory study of 13 week ultrasound scan Wieringa, J. ; Buitenhuis, E. ; van der Horst, A. RIVM briefrapport 2019-0033
Verkenning Economische Evaluaties Implantaten Exploratory Study on Economic Assessments of Implants Suijkerbuijk, A. ; van Gils, P.F. ; Alves, T.I. ; Polder, J.J. ; de Wit, G.A. ; Hoebert , J.M. RIVM briefrapport 2019-0102
Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in voedingsmiddelen. RIVM Herformuleringsmonitor 2018 Salt, sugar and saturated fatty acid content in foods. RIVM Reformulation Monitor 2018 ter Borg, S. ; Brants, H. ; Klein, R.J.de ; Toxopeus, I. ; Westenbrink, S. ; Milder, I. RIVM Briefrapport 2019-0032