Titel Auteurs Rapportnummer
Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: Winter 2016/2017 Teirlinck, A.C. ; van Asten, L. ; Brandsema, P.S. ; Dijkstra, F. ; Donker, G.A. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Hooiveld, M. ; de Lange, M.M.A. ; Marbus, S.D. ; Meijer, A. ; van der Hoek, W. 2017-0096
Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen Schmitt, H. ; Blaak, H. ; Kemper, M. ; van Passel, M.W. ; Hierink, F. ; van Leuken, J. ; de Roda Husman, A.M. ; van der Grinten, E. ; Rutgers, M. ; Schijven, J. ; de Man, H. ; Hoeksma, P. ; Zuidema, T. 2017-0058
De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten . Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad Schets, F.M. ; de Man, H. ; van Leuken, J.P.G. ; de Roda Husman, A.M. 2017-0012
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2013 Bouwknegt, M. ; Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; van Pelt, W. ; Havelaar, A.H. 2014-0115
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2014 Bouwknegt, M. ; Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; van Pelt, W. 2017-0061
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015 Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; Bouwknegt, M. ; van Pelt, W. 2017-0060
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 Mangen, M.J. ; Friesema, I.H.M. ; Haagsma, J.A. ; van Pelt, W. 2017-0097
EU Europese Unie (Europese Unie) Interlaboratory comparison study food VII (2015). Detection of Salmonella in whole liquid chicken egg Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. 2016-0042
EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016. Detection of Salmonella in minced chicken meat Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. 2017-0081
HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) vaccination: Background information for the Dutch Health Council Schurink, T.M. ; de Melker, H.E. 2017-0020
Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend? Wit, B. ; Veldman, K. ; Hordijk, J. ; Wagenaar, J. ; Heuvelink, A. ; Vellema, P. ; Dierikx, C.M. ; Backer, J.A. ; Takumi, K. ; van Duijkeren, E. 2017-0088
Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts de Boer, P.T. ; de Lange, M.M.A. ; Wielders, C.C.H. ; Dijkstra, F. ; Schneeberger, P.M. ; van der Hoek, W. 2017-0127
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 Siljee, J. ; Bom, E. 2017-0043
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 Carbo , E. ; Bom, E. 2017-0068
Meningococcal disease in the Netherlands. Background information for the Health Council Knol, M.J. ; de Melker, H.E. ; Berbers, G.A.M. ; Ravenhorst, M.B. ; Ruijs, W.L.M. ; van Vliet, J.A. ; Kemmeren, J.M. ; Suijkerbuijk, A. ; van Lier, E.A. ; Sanders, E.A.M. ; van der Ende, A. 2017-0031
NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) 2017: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) 2017: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2016 de Greeff, S.C. ; Mouton, J.W. 2017-0056
Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM Bom, E. ; Rodenburg, W. 2017-0015
Pneumokokkenziekte in Nederland. Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad Knol, M.J. ; Sanders, E.A.M. ; de Melker, H.E. 2017-0181
PrEP pre-expositie profylaxisis (pre-expositie profylaxisis)-dossier. Pre-Expositie Profylaxe voor hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-negatieven in Nederland Urbanus , A.T. ; Blom, C. ; Zantkuijl, P. ; David, S. 2017-0094
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016 Friesema, I.H.M. ; Tijsma, A.S.L. ; Slegers-Fitz-James, I.A. ; Franz, E. 2017-0051
Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag Schets, F.M. ; de Man, H. 2017-0059
RIVM Centre for Infectious Disease Control. Strategy 2016-2021 Riesmeijer, R.M. ; van Dissel, J.T. 2017-0104
RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding. Strategie 2016-2021 Riesmeijer, R.M. ; van Dissel, J.T. 2016-0213
Sexually transmitted infections including HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus), in the Netherlands in 2016 Visser, M. ; van Aar, F. ; van Oeffelen, A.A.M. ; van den Broek, I.V.F. ; Op de Coul, E.L.M. ; Hofstraat, S.H.I. ; Heijne, J.C.M. ; den Daas, C. ; Hoenderboom, B.M. ; van Wees, D.A. ; Basten, M. ; Woestenberg, P.J. ; Götz, H.M. ; van Sighem, A.I. ; de Hoon, S. ; van Benthem, B.H.B. 2017-0003
Staat van Zoönosen 2016 Uiterwijk, M. ; Keur, I. ; Friesema, I. ; Valkenburgh, S. ; Holtslag, M. ; van Pelt, W. ; van den Kerkhof, H. ; van der Giessen, J. ; Kortbeek, T. ; Nijsse, R. ; Maassen, K. 2017-0142
State of infectious diseases in the Netherlands, 2016 de Gier, B. ; Nijsten, D.R.E. ; Duijster, J.W. ; Hahne, S.J.M. 2017-0029
Studie 'Seoulvirus in bruine ratten'Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten Friesema, I.H.M. ; Bakker, J. ; Maas, M. ; van der Giessen, J.W.B. ; Rockx, B. 2017-0018
Subsidiekader RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) 2018 Hogenbirk, R. 2017-0075
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2016-2017 Schurink-van 't Klooster, T.M. ; de Melker, H.E. 2017-0143
Tuberculose in Nederland 2016. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies Slump, E. ; Bregman, I.M. ; Erkens, C.G.M. ; van Hunen, R. ; Schimmel, H.J. ; van Soolingen, D. ; de Vries, G. 2017-0160
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 van Lier, E.A. ; Geraedts, J.L.E. ; Oomen, P.J. ; Giesbers, H. ; van Vliet, J.A. ; Drijfhout, I.H. ; Zonnenberg-Hoff, I.F. ; de Melker, H.E. 2017-0010
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen Hagenaars, T. ; Hoeksma, P. ; de Roda Husman, A.M. ; Swart, A. ; Wouters, I. 2017-0062
Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek van Leuken, J.P.G. ; Hoeksma, P. ; Nijsten, D.R.E. ; Schijven, J.F. ; Schmitt, H. ; de Roda Husman, A.M. 2017-0100
Vossenlintwormonderzoek in Groningen en Drenthe 2016-2017 Maas, M. ; van Roon, A. ; Dam-Deisz, C. ; Franssen, F.F.J. ; Takumi, K. ; van der Giessen, J.W.B. 2017-0157