Het RIVM en de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn van mening dat een algemeen gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert voor de omwonenden.

Sommige mogelijke gezondheidseffecten worden al ondervangen door standaard controles (bijvoorbeeld bij zwangeren).

De mogelijke ernstige gezondheidseffecten, zoals nierkanker en zaadbalkanker, komen heel weinig voor. De kans op een dergelijk ernstig effect is klein, ook bij PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)-blootstelling. Hierdoor is de kans klein dat bij een screening op deze ziektes extra nieuwe gevallen zullen worden opgespoord.

De veranderingen in cholesterolgehalte en leverenzymen zijn kleine effecten, die ook door andere factoren kunnen worden veroorzaakt.