Bewoners die lang en dicht bij de fabriek wonen (donkerblauwe zone), hebben hogere waarden PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in hun bloed dan bewoners die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. De mediane (middelste) bloedwaarde in deze groep was 10,2 nanogram PFOA per milliliter bloed.

De bloedwaarden in de andere groepen die verder van of minder lang rond de fabriek wonen, komen overeen met de zogenaamde achtergrondwaarde. Dit is de mediane (middelste) waarde zoals die in algemene zin voor mensen is gevonden in Europees onderzoek: 3,5 nanogram PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) per milliliter bloed. De gemeten bloedwaarden komen goed overeen met de waarden die in 2016 zijn berekend als gevolg van de uitstoot van PFOA.

Een klein deel van de omwonenden (18 personen) heeft bloedwaarden hoger dan 21 nanogram PFOA per milliliter, dat is de gemiddelde maximale waarde van diverse Europese onderzoeken. Het bloed van ruim 350 personen is onderzocht.

Grafische weergave van de PFOA bloedwaarden (in ng/ml) per groep:

  1. langwonend in binnencontour (donkerblauwe gebied)
  2. langwonend in lichtblauwe contour
  3. kortwonend (na 1-1-2003 in verband met afname in uitstoot na deze datum) in donker- of lichtblauwe contour
  4. controlegebied.

Het onderste streepje is de minimumwaarde, het bovenste streepje is de maximum waarde, de onderste streep van de ‘box’ is het 25 percentiel-waarde, de bovenste streep van de ‘box’ is het 75 percentiel-waarde, de middelste, dikke streep is de mediaan (50 percentiel-)waarde. Elk cirkeltje stelt een individuele bloedwaarde voor. NB de schaal voor bloedwaarde (y-as) is logaritmisch. De stippellijnen in de figuur zijn van boven naar beneden: 21 ng/ml (gemiddelde maximale waarde van diverse Europese onderzoeken) en 3,5 ng/ml (gemiddelde mediane waarden).