Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2016 ter ondersteuning van het ministerie van SZWSociale zaken en werkgelegenheid en de Inspectie SZW een historisch overzicht gemaakt van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOAperfluoroctaanzuur en DMACdimethylacetamide, toegespitst op blootstelling van werknemers.