Omwonenden die lang dichtbij de Dupont/Chemours fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in bloed dan bewoners die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid.

Het RIVM en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid hebben het bloedonderzoek uitgevoerd onder omwonenden van de fabriek. Daarnaast heeft het RIVM een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er bekend is over welke mogelijke effecten samenhangen met blootstelling aan PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) bij de mens, de concentraties PFOA in het bloed waarbij deze mogelijke effecten worden gevonden en de omvang van deze effecten.

Uit beide onderzoeken blijkt dat langdurige blootstelling aan PFOA in het verleden bij omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek mogelijk gezondheidseffecten heeft veroorzaakt. Dit mede omdat het aannemelijk is dat de concentraties PFOA in bloed in het verleden aanzienlijk hoger zijn geweest dan nu worden gemeten. De uitkomst van het bloedonderzoek bevestigt de eerdere modelberekeningen. Omwonenden die lang dichtbij de fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA in bloed dan bewoners die verder weg wonen of minder lang in de omgeving wonen.

Deze resultaten zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA langdurig is overschreden.