Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu na vragen aan de Tweede Kamer. De vragen waren ingegeven door aandacht voor diverse Amerikaanse onderzoeken over gezondheidseffecten in relatie tot de PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)-emissie door een fabriek van DuPont in Parkersburg in West Virginia (Verenigde Staten).

Rond de Amerikaanse fabriek is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, inclusief blootstellingsonderzoek en epidemiologisch onderzoek. Een belangrijk verschil met de Amerikaanse situatie is dat inwoners in de Amerikaanse situatie voornamelijk via het drinkwater zijn blootgesteld, terwijl het RIVM constateert dat in de Nederlandse situatie geen sprake was van verhoogde blootstelling via drinkwater in vergelijking met de rest van Nederland.

Hierdoor zijn de concentraties van PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in bloedserum bij de omwonenden van de fabriek in West Virginia hoger dan de waarden die het RIVM heeft berekend voor de omwonenden van de fabriek in Dordrecht.