Uit een analyse van wetenschappelijke literatuur blijkt dat er relaties zijn tussen ongewenste veranderingen in het lichaam en de PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) concentratie in het bloed. In de wetenschap is nog wel veel onzekerheid bij welke bloedconcentraties deze ongewenste veranderingen in het lichaam optreden. Ook is het niet duidelijk of PFOA blootstelling de oorzaak is van de veranderingen.

Het is niet zeker of de PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) blootstelling de oorzaak is van de waargenomen veranderingen. Veranderingen worden al waargenomen vanaf relatief lage concentraties PFOA in het bloed.

Het wetenschappelijke bewijs verschilt tussen de gevonden effecten. De meest duidelijke aanwijzingen zijn er voor een verband tussen de blootstelling aan PFOA met hogere zogeheten totaal-cholesterolgehalten in bloed, hogere concentraties van het leverenzym ALAT alanineaminotransferase (alanineaminotransferase) in het bloed en een lager geboortegewicht. Voor alle andere mogelijke effecten zijn de aanwijzingen minder duidelijk. Er zijn aanwijzingen voor een verband met hogere concentraties in het bloed van andere leverenzymen, LDL Lage Dichtheid Lipoproteïnen (Lage Dichtheid Lipoproteïnen)-cholesterol en urinezuur.

Ook zijn aanwijzingen gevonden voor een grotere kans op chronische darmontsteking (colitis ulcerosa), zaadbal- en nierkanker, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging. Verder zijn er aanwijzingen voor een verband tussen de blootstelling en een verminderde toename van antilichamen in het bloed na vaccinaties, hogere of lagere concentraties in het bloed van schildklierhormonen en schildklierziekten.