Voor het uitvoeren van risicoberekeningen voor omgevingsveiligheid zijn stofgegevens nodig, zoals de giftige en ontvlambare eigenschappen. Voor een beperkt aantal stoffen zijn deze gegevens opgenomen in Safeti-NL.

Wanneer een berekening moet worden uitgevoerd voor een stof die niet is opgenomen in Safeti-NL, kan de gebruiker een stoffenbestand aanvragen bij de helpdesk. Hierbij moet de aanvrager zelf de ontbrekende stofinformatie aanleveren. Dit betreft onder andere de vraag of een stof giftig en/of brandbaar is, de giftige eigenschappen en de interactie met water. In het document Selectiemethodiek toxische en ontvlambare stoffen staat beschreven hoe bepaald kan worden of een stof giftig en/of brandbaar is.

Wanneer een stof giftig is, moet er een probitrelatie worden afgeleid. De toetsgroep probitrelaties heeft voor een aantal veel gebruikte stoffen nieuwe probitrelaties opgesteld of probitrelaties herzien. De nieuw afgeleide probitrelaties bevatten de actuele wetenschappelijke inzichten. Deze vernieuwde probitrelaties zijn nog niet voorgeschreven. Wel kunnen de probitrelaties gebruikt worden voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van de consequenties van toepassing van deze probitrelaties. Het RIVM adviseert om altijd gebruik te maken van deze meest actuele inzichten.

De stofbestanden van de stoffen met nieuwe of vernieuwde probitrelaties zijn als download beschikbaar voor Safeti-NL 8.1 t/m 8.3. De stofbestanden van de stoffen met vernieuwde probitrelatie met de status inhoudelijk vastgesteld voor Safeti-NL zijn te downloaden als zipbestand voor Safeti-NL 8.3

Vanaf Safeti-NL 8.5 zijn er meer stoffen opgenomen dan in eerdere versies. De stoffen in Safeti-NL 8.5 en 8.8 met de aanduiding TG bevatten de door de Toetsgroep Probitrelaties (TG) inhoudelijk vastgestelde probitrelaties. In Safeti-NL versies 8.5 en 8.8 zijn ook nog de voorgeschreven probitrelaties opgenomen, zonder aanduiding TG. Overige stoffen waarvan wel een inhoudelijk vastgestelde probitrelatie beschikbaar is, maar die nog niet in Safeti-NL 8.5 of 8.8 zijn opgenomen, of waarvoor een vernieuwde probitrelatie beschikbaar is, zijn opvraagbaar via de helpdesk.

Bij risicoberekeningen die ten behoeve van transport van gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van stofcategorieën met bijbehorende voorbeeldstoffen. Voor elke vervoerde stof kan de juiste stofcategorie-indeling worden opgezocht in het Zoeksysteem Risico's van stoffen. Een totaaloverzicht met de stofcategorie-indelingen voor alle stoffen wordt op verzoek verstrekt. U kunt hiervoor een verzoek sturen aan de helpdesk