Stikstofdioxide ( NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Bij de huidige niveaus van NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) is het niet aannemelijk dat er gezondheidseffecten door NO2 worden veroorzaakt. Maar omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van verkeersgerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van verkeersemissies wel degelijk negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden, zijn ook aan de NO2 niveaus normen gekoppeld.