De afgelopen jaren heeft het RIVM twee grote nationale radon- en thoronmeetcampagnes uitgevoerd, één in woningen (2013-2014) en één op werkplekken en in openbare gebouwen (2016-2017).  

Zowel in woningen als in openbare gebouwen en op werkplekken is een gemiddelde radonconcentratie gemeten van ongeveer 16 becquerel per kubieke meter (Bq/m3 becquerel per kubieke meter (becquerel per kubieke meter)). In 0,4 procent van de huizen zijn waarden gevonden tussen 100 en 200 Bq/m3. Vergeleken met veel andere landen zijn de radonconcentraties in Nederland laag. Wel zien we regionale verschillen. Zo is de gemiddelde radonconcentratie in woningen in Zuid-Limburg ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Ook in het rivierengebied is de radonconcentratie binnenshuis hoger dan gemiddeld in Nederland. Iets vergelijkbaars zien we ook op werkplekken en in openbare gebouwen. Deze ruimtelijke verschillen worden veroorzaakt door verschillen in bodemtype. 

Concentratie hoger in eengezinswoning

In eengezinswoningen is de radonconcentratie gemiddeld hoger dan in meergezinswoningen (flats, appartementen en dergelijke). In woningen vanaf 2000 is de gemiddelde radonconcentratie 22 procent lager dan de gemiddelde waarde over alle woningen vanaf 1930. 

Sinds februari 2018 hanteert Nederland een referentiewaarde voor de radonconcentratie in woningen, op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen van 100 becquerel per kubieke meter. Dit is vastgelegd in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). Van de bijna zes miljoen woningen in Nederland hebben naar schatting 24.000 woningen een radonconcentratie boven dit referentieniveau. De meeste daarvan zijn te vinden in Zuid-Limburg en in het rivierengebied. 

Kaart radon in woningen 

Locatieafhankelijkheid van de radonconcentratie in woningen.  De gekleurde stippen tonen de radonconcentraties van individuele woningen in zes verschillende klassen. De blauwige achtergrond geeft een indicatie van de regionale, gemiddelde waarde. 

Radon in woningen weergegeven op kaart van Nederland

Lees ook over onze andere resultaten en lopende onderzoeken voor radon en thoron

Natuurlijke straling op werkplekken en toegankelijke gebouwen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. In deze video worden kort de resultaten van het onderzoek besproken
Sprekers: Pauline Goemans,onderzoeker stralingsbescherming. Ronald Smetsers, topexpert straling.