Het RIVM meet jaarlijks de hoeveelheid straling afkomstig van nucleaire installaties zoals kerncentrales, onderzoeksreactoren en de opslagfaciliteit voor radioactief afval. Ook verzamelen en rapporteren we de gegevens van lozingen aan OSPAR, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van de noordoostelijke Atlantische Oceaan. 

Monitoring van stralingsniveaus van de nucleaire industrie

Omdat de nucleaire industrie mogelijk effect heeft op het milieu, is het belangrijk dat er strenge regels, toezicht en monitoring zijn. De gemiddelde blootstelling aan straling in Nederland door nucleaire installaties is echter zeer laag.  

Het RIVM voert deze controles uit voor de volgende locaties: 

  • Kerncentrale Borssele 
  • Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval)
  • Onderzoeksreactor van Nuclear Research and consultancy Group-Petten (NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group)
  • TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft Reactor Instituut  
  • Uraniumverrijkingsfabriek Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) (URanium ENrichment COmpany) 
  • Kerncentrale Dodewaard (buiten werking gesteld in maart 1997) 

Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 

 

Methoden voor controle van nucleaire installaties

Het RIVM controleert nucleaire installaties op twee manieren.

Contra-expertise  

Het RIVM voert contra-expertises uit op verschillende monsters van afvalwater en luchtfilters van de verschillende installaties. Elke nucleaire installatie houdt zelf bij hoeveel radioactiviteit er vrijkomt. Dit wordt onder andere gedaan door metingen in het afvalwater en ventilatielucht. Het RIVM controleert de betrouwbaarheid van deze metingen. 

Meten gammastraling  

Het RIVM voert continu metingen uit van de gammastraling aan het hek van de Kerncentrale Borssele en bij de COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval). Er zijn wettelijke limieten vastgesteld voor de hoeveelheid gammastraling die een nucleaire installatie naar de omgeving mag uitstralen.  

Deze metingen zijn online te volgen op het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) van het RIVM. Verhogingen in de hoeveelheid gammastraling zijn meestal te wijten aan tijdelijke verplaatsingen van apparatuur, materialen of radioactieve bronnen. 

 

Het verzamelen en rapporteren van zeelozingen

Daarnaast is de Nederlandse overheid ook verplicht om gegevens over lozingen van nucleaire installaties dat in de noordoostelijke Atlantische Oceaan terechtkomt, inclusief de Noordzee, te verzamelen en te rapporteren. Dit is in overeenstemming met het OSPAR-verdrag, ondertekend door Nederland, ter bescherming van het maritieme milieu in dit deel van de zee. Onderdeel van deze verplichting is het aantonen dat de nucleaire installaties gebruikmaken van de Best Available Techniques (BAT) en de Best Environmental Practices (BEP). 

Andere RIVM-onderzoeken

Naast de stralingscontrole van nucleaire installaties monitort het RIVM het milieu, voeren we een radionuclidenlab en doen we onderzoek naar radon en thoron