Het RIVM doet onafhankelijk onderzoek op het gebied van radioactiviteit en straling. Onderzoek kan zich richten op normale blootstellingsituaties, zoals radon in woonhuizen, maar ook op straling in de gezondheidszorg en ongevalssituaties, zoals bijvoorbeeld een kernramp. 


Onderzoek naar radon en thoron

Radon en thoron kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.  Deze radioactieve gassen veranderen van nature in andere radioactieve stoffen. Die stoffen kunnen zich hechten aan zwevende stofdeeltjes in een  ruimte. Na inademen blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Die straling kan longkanker veroorzaken. Het RIVM onderzoekt daarom de hoeveelheid radon in openbare gebouwen, woningen, scholen, kinderdagverblijven en op werkplekken. 

Lopende onderzoeken 

Resultaten onderzoeken


Onderzoek naar medische stralingstoepassingen

Het RIVM houdt bij hoe vaak straling wordt ingezet in de gezondheidszorg en hoeveel straling hierbij gemiddeld wordt gebruikt.