Van alle stralingsbronnen draagt straling van natuurlijke oorsprong het meest bij aan de stralingsdosis die we ieder jaar gemiddeld per persoon ontvangen in Nederland. Ongeveer 80% komt van radioactieve stoffen die al sinds het ontstaan van de aarde in de bodem aanwezig zijn. Het gaat dan om kalium-40 en radioactieve stoffen uit de uraniumreeks en de thoriumreeks. Deze natuurlijke radioactieve stoffen zitten niet alleen in de bodem, maar ook in daarvan gemaakte bouwmaterialen zoals baksteen en beton.  Kosmische straling, afkomstig uit de ruimte en van de zon, is verantwoordelijk voor bijna 20% van de stralingsdosis als gevolg van natuurlijke straling. We worden op verschillende manieren blootgesteld aan natuurlijke straling. Meest belangrijk zijn:

  1. Buitenshuis: externe straling en radon (en extra kosmische straling als we vliegen)

  2. Binnenshuis: externe straling, radon en thoron

  3. Inwendige bestraling, door natuurlijke radioactiviteit in ons lichaam