Ongeveer driekwart van de stralingsdosis van natuurlijke oorsprong lopen we op in onze woning, of ergens anders binnenshuis. Bijvoorbeeld op school of op kantoor.  Dat deze bijdrage zo groot is komt omdat we binnen aan meer straling blootstaan dan buiten. En we zitten gemiddeld ongeveer 90% van de tijd binnen.

In gebouwen hebben we met twee soorten blootstelling te maken: 

  • we worden extern bestraald door gammastraling uit bouwmaterialen en door terrestrische en kosmische straling. Maar omdat bouwmaterialen een deel van de kosmische straling en het merendeel van de terrestrische straling tegenhouden, is de kosmische en terrestrische straling binnenshuis een stuk lager dan buitenshuis.

  • we ademen radioactieve dochterproducten in van de radioactieve edelgassen radon en thoron die vanuit de bodem en vanuit bouwmaterialen in de woning gekomen zijn. Om allerlei redenen zijn de concentraties van radon en thoron binnenshuis hoger dan buitenshuis.