Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 3 april 2019.

IB juni 2019

Auteur: S.Raven

Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 3, april 2019

Binnenlandse signalen

Meerdere patiënten met mazelen in Nederland

In Nederland zijn van 1 januari tot 24 maart 2019, 12 patiënten met mazelen gemeld in de leeftijd van 9 - 45 jaar. Dit is meer dan in voorgaande jaren: in dezelfde periode in 2015 werd 1 patiënt gemeld, in 2016 en 2017 geen, en in 2018 werden 3 patiënten gemeld. In heel 2018 werden 24 patiënten gemeld. De meeste patiënten die tot 24 maart 2019 gemeld werden zijn in het buitenland besmet geraakt. Twee patiënten zijn meest waarschijnlijk besmet in Zuid-Afrika, tijdens de terugvlucht of op Schiphol. Een van de 2 patiënten heeft daarna een huisgenoot besmet. Eén patiënt is in Val Thorens geweest, een populair skigebied in Frankrijk, waar sinds half februari een mazelenuitbraak gaande is met inmiddels meer dan 50 gerelateerde gevallen. Een melding betreft een student die mazelen waarschijnlijk heeft opgelopen in België en tijdens de besmettelijke periode enkele colleges heeft gevolgd. Nauwe contacten, onder wie (internationale) medestudenten, zijn geïnformeerd door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Een patiënt heeft tijdens een reis naar Polen mazelen opgelopen, een ander in Oekraïne. Bij 2 patiënten is de bron onbekend, deze patiënten zijn niet in het buitenland geweest. Een volledig gevaccineerde huisgenoot werd ook besmet en kreeg exantheem. De helft van de patiënten was gevaccineerd (1 volledig, 4 eenmalig, 1 met onbekende dosis); 4 patiënten waren niet gevaccineerd en van 2 patiënten is de vaccinatiestatus onbekend. Voor zover het genotype van het mazelenvirus van deze patiënten bekend is, gaat het om genotype D8. Dit genotype is de afgelopen tijd in veel verschillende Europese landen gevonden. In België is er, net als in veel andere landen in Europa, een toename van het aantal mazelengevallen. Van 1 januari tot 22 februari 2019 zijn er 24 patiënten gemeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vergeleken met 13 gevallen in heel 2018. (Bronnen: meerdere GGD regio’s, RIVM, Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid)

Buitenlandse signalen

Salmonella Agbeni uitbraak in Noorwegen

In Noorwegen is een uitbraak van Salmonella Agbeni gaande met in totaal 32 bevestigde en 7 mogelijke patiënten in januari en februari 2019. De patiënten waren tussen de 2 en 91 jaar oud (16 mannen, 23 vrouwen), uit 10 verschillende provincies. Het ging om een identieke stam op basis van whole genome sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)) op isolaten van 32 bevestigde patiënten. Uitgebreid brononderzoek is gaande waarbij vermoed wordt dat deze uitbraak wordt veroorzaakt door een voedingsproduct van gedroogd fruit en kokosnoot. De Noorse autoriteit voor voedselveiligheid heeft deze producten van de Noorse markt gehaald. Opvallend is dat de S. Agbeni-isolaten in Noorwegen gerelateerd waren aan een  eerder gevonden S. Agbenicluster van 19 patiënten in Nederland in 2017-2018 op basis van WGS. Ondanks uitgevoerd uitbraakonderzoek is er toen geen bron gevonden. Of het gedroogde fruit ook de bron was van het cluster in Nederland is onbekend. (Bronnen: Folkehelseinstituttet, RIVM)

Bofuitbraak op 2 universiteiten in Nottingham, Verenigd Koninkrijk

Engelse media melden een uitbraak van bof onder studenten in Nottingham, Verenigd Koninkrijk. Het zou, per 26 maart 2019, gaan om 220 verdachte patiënten, waarvan 40 zijn bevestigd, onder studenten van 2 universiteiten in Nottingham. Studenten die niet of onvolledig gevaccineerd zijn wordt geadviseerd zich te laten vaccineren. In Nederland vonden in de periode 2009-2012 uitbraken onder studenten plaatst waarbij ruim 1500 patiënten gemeld werden. In de afgelopen 5 jaar werden gemiddeld 68 patiënten per jaar gemeld. In oktober 2018 was er een klein cluster onder studenten met 14 meldingen van bof. (Bronnen: media, RIVM)

Mazelenuitbraak in de Verenigde Staten

In Rockland County (circa 33.000 inwoners) in de staat New York is op 27 maart 2019 de noodtoestand afgekondigd in verband met een mazelenuitbraak. Tussen september 2018 en 26 maart 2019 is in een aantal dorpen van Rockland County bij 153 patiënten mazelen bevestigd. Het merendeel van de patiënten was ongevaccineerd (82%) en jonger dan 18 jaar (85%). De uitbraak speelt zich voornamelijk af in de ultra-orthodox Joodse gemeenschap. In februari berichtten we over een mazelenuitbraak in de orthodox Joodse gemeenschap in Brooklyn, New York (signaal 3340). De vaccinatiegraad bij kinderen (1-18 jaar) in Rockland County is 73%. De reden dat de noodtoestand is afgekondigd is dat een deel van de besmette personen en hun contacten contact met medewerkers van de publieke gezondheidsdienst, en daarmee adviezen over preventieve maatregelen, weigert. De noodtoestand verbiedt minderjarigen (<18 jaar oud) die niet tegen mazelen zijn gevaccineerd om publieke gelegenheden (o.a. scholen, gebedshuizen, winkels en openbaar vervoer) te bezoeken. De Verenigde Staten zijn in 2000 mazelenvrij verklaard. De landelijke vaccinatiegraad voor het BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) vaccin was in 2016 bij kinderen tussen 19-35 maanden 91%, maar er zijn grote regionale verschillen, met staten en regio’s waar de vaccinatiegraad onder de 90% ligt. (Bron: Rockland County, Rockland County, CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention), Media)

Auteur

S.Raven, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM

Correspondentie

Stijn Raven