Infectieziekte Totaal week1- 4 Totaal week5- 8 Totaal week9- 12 Totaal t/m week12; 2019 Totaal t/m week12; 2018
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 42 55 63 159 180
 
Groep B2 
Buiktyfus 1 2 1 4 5
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 7 10 6 23 39
Hepatitis B Acuut 6 7 5 18 21
Hepatitis B Chronisch 60 60 31 150 253
Hepatitis C Acuut 3 6 0 9 17
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 34 37 32 103  
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 20 31 28 79 79
Kinkhoest 389 357 289 1030 694
Mazelen 4 4 3 11 3
Paratyfus A 0 1 0 1 3
Paratyfus B 3 0 1 4 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 29 15 8 50 56
Shigellose 43 36 20 98 68
Voedselinfectie 2 1 0 3 7
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 2 6 14 22 12
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 1 0 2 0
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 1
Hantavirusinfectie 2 4 4 10 4
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 5 2 8 15
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 4 5 11 13
Legionellose 23 18 7 45 79
Leptospirose 0 2 0 2 2
Listeriose 8 9 4 21 18
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 1
Malaria 9 8 9 25 55
Meningokokkenziekte 15 15 15 44 73
Psittacose 2 3 1 6 16
Q-koorts 0 0 0 0 1
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 0
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 1 0 2 11
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 1 0 1 2

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 15 april 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.