Titel Vertaalde titel Auteurs Rapportnummer
4th EURL-Salmonella interlaboratory comparison study Animal Feed 2018. Detection of Salmonella in chicken feed 4e EURL-Salmonella ringonderzoek diervoeder 2018. Detectie van Salmonella in kippenvoer Kuijpers, A.F.A. ; Mooijman, K.A. RIVM-rapport 2018-0023
Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest Antibiotic resistant bacteria, resistance genes and residues of antibiotics in manure Schmitt, H. ; Blaak, H. ; Hoeksma, P. ; van de Schans, M. ; Kemper, M. ; de Rijk, S. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0112
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae) in het riool in Utrecht Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) in the sewers in Utrecht Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Schilperoort, R. ; de Rijk, S.E. ; de Roda Husman, A.M. ; Schmitt, H. RIVM briefrapport 2019-0199
De invloed van landbouwactiviteiten op bijzonder resistente bacteriën in oppervlaktewater: ESBLExtended spectrum beta-lactamases en AmpC-producerende E. coliEscherichia coli. The influence of agricultural activities on particularly resistant bacteria in surface water. ESBL and AmpC producing E. coli Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Mannoesingh, R. ; de Rijk, S.E. ; Schijven, J.F. ; Schmitt, H. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0152
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2018 Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2018 Pijnacker, R. ; Friesema, I.H.M. ; Mughini Gras, L. ; Lagerweij, G.R. ; van Pelt, W. ; Franz, E. RIVM Letter report 2019-0086
EURL-Salmonella Proficiency Test food-feed 2019. Detection of Salmonella in flaxseed EURL-Salmonella ringonderzoek voedsel-diervoeder 2019. Detectie van Salmonella in lijnzaad Diddens, R.E. ; Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0134
EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production, 2018.Detection of Salmonella in boot socks with chicken faeces Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2018). Detectie van Salmonella in overschoentjes met kippenmest Pol-Hofstad, I.E. ; Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0028
Influenza vaccination in the Netherlands. Background information for the Health Council of the Netherlands Influenzavaccinatie in Nederland. Achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad Schurink-van 't Klooster, T.M. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Wallinga, J. ; Meijer, A. ; van Boven, M. ; Sanders, E.A.M. ; van Vliet, J.A. ; de Melker, H.E. ; van der Hoek, W. ; Backer, J.A. ; de Boer, P.T. ; Carpay, M. ; Dijkstra, F. ; Kemmeren, J.M. ; Kok, S. ; de Lange, M. ; Luytjes, W. ; van der Maas, N.A.T. ; Mollema, L. ; Rots, N. ; Schreuder, I. ; Vollaard, A. ; de Vos-Klootwijk, L. RIVM letter report 2019-0002
Inventarisatie van legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties Risk inventory for Legionella at wastewater treatment plants Bartels, A.A. ; van Leerdam, R.C. ; Lodder, W.J. ; Vermeulen, L.C. ; van den Berg, H.H.J.L. RIVM briefrapport 2019-0061
Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek Potential spread of legionella bacteria by air from waste water treatment plants: a case-control study Vermeulen, L.C. ; Brandsema, P.S. ; van de Kassteele, J. ; Bom, B.C.J. ; van den Berg, H.H.J.L. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0195
NethMapConsumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands 2019: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARANMonitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2019: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2018   de Greeff, S.C. ; Mouton, J.W. ; Schoffelen, A.F. ; Verduin, C.M. RIVM report 2019-0038
Onderzoek zoönosen in de vleesveehouderij in 2017 Investigation into zoonoses in beef cattle farms in 2017 Cuperus, T. ; Opsteegh, M. ; Wit, B. ; Dierikx, C. ; Hengeveld, P. ; Dam, C. ; Uiterwijk, M. ; Roelfsema, J. ; van Hoek, A. ; van der Giessen, J. RIVM briefrapport 2019-0081
Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties Potential measures against the spread of legionella from waste water treatment facilities Lodder, W.J. ; van den Berg, H.H.J.L. ; van Leerdam, R.C. ; de Roda Husman, A.M. RIVM briefrapport 2019-0194
Puntprevalentieonderzoek naar antibioticaresistentie in verpleeghuizen Point prevalence study of antibiotic resistance in nursing homes van Kleef, E. ; Wielders, L. ; Bijkerk, P. ; Beishuizen, B. ; Schouls, L. ; van der Lubben, M. ; de Greeff, S. RIVM briefrapport 2019-0039
Resistente darmbacteriën bij open water zwemmers Resistant intestinal bacteria in open water swimmers Blaak, H. ; Kemper, M.A. ; Pijnacker, R. ; Mughini Gras, L. ; de Roda Husman, A.M. ; Schets, C. ; Schmitt, H. RIVM briefrapport 2019-0113
Seoulvirus bij gehouden ratten in Nederland Seoul virus in pet and feeder rats in the Netherlands Maas, M. ; Cuperus, T. ;  Vries, A.de ; Fonville, M.T.M. ; Jaarsma, R. ; Hoornweg, T.E. ; Opsteegh, M. RIVM briefrapport 2019-0097
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018 Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2018 Slurink , I.A.L. ; van Aar, F. ; Op de Coul, E.L.M. ; Heijne, J.C.M. ; van Wees, D.A. ; Hoenderboom, B.M. ; Visser, M. ; den Daas, C. ; Woestenberg, P.J. ; Götz, H.M. ; Nielen, M. ; van Sighem, A.I. ; van Benthem, B.H.B. RIVM report 2019-0007
Staat van infectieziekten in Nederland, 2018 State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2018 de Gier, B. ; Schimmer, B. ; Mooij, S.H. ; Raven, C.F.H. ; Leenstra, T. ; Hahné, S.J.M. RIVM rapport 2019-0069
Staat van Zoönosen 2018 State of Zoonotic Diseases 2018 Vlaanderen, F. ; Uiterwijk, M. ; Cuperus, T. ; Keur, I. ; de Rosa, M. ; Rozendaal, H. ; Koene, M. ; Schreurs, H. ; Nijsse, R. ; Nielen, M. ; Friesema, I. ; van Pelt, W. ; Franz, E. ; Hogerwerf, L. ; Opsteegh, M. ; Maassen, K. RIVM rapport 2019-0185
Surveillance of influenza and other respiratory infections: winter 2018/2019. Annual report Surveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2018/2019 Reukers, D.F.M. ; van Asten, L. ; Brandsema, P.S. ; Dijkstra, F. ; Donker, G.A. ; van Gageldonk-Lafeber, A.B. ; Hooiveld, M. ; de Lange, M.M. ; Marbus, S. ; Teirlinck, A.C. ; Meijer, A. ; van der Hoek, W. RIVM rapport 2019-0079
The 23rd EURL-Salmonella workshop29 and 30 May 2018, Uppsala, Sweden De 23e EURL-Salmonella workshop29 en 30 mei 2018, Uppsala, Zweden Mooijman, K.A. RIVM report 2018-0024
The 24th EURL-Salmonella workshop 28 and 29 May 2019, Amersfoort, the Netherlands De 24e EURL-Salmonella workshop 28 en 29 mei 2019, Amersfoort, Nederland Mooijman, K.A. RIVM report 2019-0135
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2018-2019 Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2018-2019 Schurink-van 't Klooster, T.M. ; de Melker, H.E. RIVM rapport 2019-0193
Towards integrated climate resilient water and sanitation safety planning. Summary report of the pan European Symposium on Water and Sanitation Safety Planning and Extreme Weather Events, April 6-7, 2017, Bilthoven, Netherlands Op weg naar klimaatbestendige veiligheidsplanning voor drinkwater en afvalwater, pan-Europees symposium rapport (2017) Friederichs, L. ; van den Berg, H.H.J.L. ; de Roda Husman, A.M. RIVM rapport 2018-0169
Tuberculose in Nederland 2018. Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies Tuberculosis in the Netherlands 2018. Surveillance Report including a report on monitoring interventions Slump, E. ; Erkens, C.G.M. ; van Hunen, R. ; Schimmel, H.J. ; van Soolingen, D. ; de Vries, G. RIVM rapport 2019-0188
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2018   RIVM rapport 2019-0015
Varicella in the Netherlands. Background information for the Health Council Waterpokken in Nederland. Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad van Lier, E.A. ; van der Maas, N.A.T. ; de Melker, H.E. RIVM rapport 2019-0197