In de themabijeenkomst “Lerend evalueren: hoe kun je ervaringsdeskundigen inzetten om te leren?” presenteerden we voorbeelden van participatief actiegericht onderzoek en inzet van ervaringsdeskundigen bij lokale monitoring.

Zowel onderzoekers, projectleiders van lokale coalities en ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben nemen u  mee in hoe ze dit hebben aangepakt of hoe ze dit aan het inrichten zijn.

Deze bijeenkomst is deels een herhaling van de themasessie van november 2021. Het is bedoeld  ter inspiratie voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan.

Voor een opname van de bijeenkomst: stuur een e-mail naar Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl (onder vermelding van de titel van de bijeenkomst).