Tijdens dit webinar nemen we u mee in de huidige mogelijkheden om zwangere vrouwen en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid in kaart te brengen voor uw gemeente (of regio of wijk).

De bijeenkomst biedt u inzicht in de laatste stand van zaken wat betreft mogelijkheden om kwetsbaarheid meetbaar te maken. We presenteren het dashboard met indicatoren voor de lokale monitoring, waar elke gemeente (maar ook Verloskundige Samenwerkingsverbanden) data over kwetsbaarheid kunnen vinden.

Daarnaast presenteren we ook inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Een lokale coalitie presenteert hoe zij hun aanpak voor (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie hebben ingericht, op basis van prevalenties en impact van factoren van kwetsbaarheid. Een ander voorbeeld uit de praktijk komt vanuit een Verloskundig Samenwerkingsverband. Zij presenteren hoe zij gezinnen in een kwetsbare situatie signaleren en aan de hand van behoeften van het gezin ondersteuning inzetten en hoe ze dit willen monitoren.

De webinar is bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start en de inrichting ervan. 
U kunt de presentatie van de bijeenkomst nog eens terugkijken. Voor een opname van de bijeenkomst: stuur een e-mail naar Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl.