De themasessie Monitoren en evalueren van de samenwerking rond Kansrijke Start  geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen professionals uit de geboortezorg en bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, te monitoren. 
Vervolgens gaan we in gesprek met een tweetal  lokale coalities die  ervaring  hebben met het volgen/evalueren van de samenwerking. 
 

De themasessie Monitoren en evalueren van de samenwerking rond Kansrijke Start  geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen professionals uit de geboortezorg en bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, te monitoren. 
Vervolgens gaan we in gesprek met een tweetal  lokale coalities die  ervaring  hebben met het volgen/evalueren van de samenwerking. 

De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders van lokale coalities, beleidsmedewerkers, partners en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring Kansrijke Start of de inrichting ervan. De bijeenkomst is ook interessant voor bijvoorbeeld bestuurders van VSV’s Verloskundige Samenwerkingsverbanden (Verloskundige Samenwerkingsverbanden) die betrokken zijn bij monitoring van de samenwerking.

De bijeenkomst is verzorgd door het RIVM in samenwerking met Pharos (stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start) en een aantal coalities. 
In de bijeenkomst werd verwezen naar een aantal achtergronddocumenten:
•    Handreiking doelen stellen
•    Het Vizier: van optie naar plan M&E
•    Keuzehulp monitoring & evaluatie
•    Infosheet Kansrijke Start & monitoren en evalueren

U kunt de bijeenkomst terugkijken via de opname. Stuur hiervoor een e-mail naar Inge Boesveld via kansrijkestart@rivm.nl.