In het advies aan de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad de effecten berekend die verwacht kunnen worden van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Hier vindt u een indicatie van verwachte opbrengsten, kansen en risico's, voorkomen sterfgevallen, vijfjarige overlevingskans en de verhouding tussen kosten en effecten.

Feiten en cijfers bevolkingsonderzoek darmkanker

 

 

Verwachte vijfjarige overlevingskans

  • De 5-jaars overleving van darmkanker is gemiddeld 66% (voor stadium I: 85-95%; voor stadium IVhuman immunodeficiency virus: <5%).
  • De voorspelde 5-jaars overleving ná screening zoals in het bevolkingsonderzoek is 85%.

Verhouding tussen de kosten en effecten

De kosten van het screeningsprogramma komen uit op 2.200 euro per gewonnen levensjaar. Dit is ruim beneden de grenswaarde van 20.000 euro, die in Nederland gehanteerd wordt bij de beoordeling van de doelmatigheid van preventieprogramma’s. 

De ontlastingstest

Feiten en cijfers over de ontlastingstest

Factsheet

Jaarlijks publiceert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een factsheet darmkanker met feiten en cijfers over het bevolkingsonderzoek.
» Download de Factsheet Bevolkingsonderzoek

Zie ook:

Wat kan de uitslag van de ontlastingstest zijn?

Wat kan de uitslag van het vervolgonderzoek zijn?