Het RIVM doet onderzoek naar gedrags- en perceptievraagstukken die gaan over milieu en veiligheid. Op basis van wetenschappelijke inzichten geven wij advies over perceptie en gedrag aan de overheid (rijk, provincies, gemeentes), professionals en burgers. Ook delen wij onze kennis. Daarmee dragen we bij aan een veilige en duurzame samenleving. Wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden? Stuur een e-mail naar onderzoekperceptieengedrag@rivm.nl.

Onze onderzoeksrapporten zijn toegankelijk voor iedereen. U kunt de wetenschappelijke inzichten gebruiken. Bijvoorbeeld als input voor beleid en het verbeteren van de communicatie over veilig en duurzaam gedrag.

Meer weten over perceptie en gedrag

Meer weten over de onderzoeksmogelijkheden?
Stuur een e-mail naar onderzoekperceptieengedrag@rivm.nl

Onze 4 onderzoeksvelden

Risicocommunicatie

Effectieve communicatie over risico’s speelt in op de ideeën, vragen en zorgen van de doelgroep.

Lees meer over risicocommunicatie 

Gedragsonderzoek

Waarom gedragen mensen zich niet of juist wél veilig of duurzaam? En welke interventies zijn effectief om gedrag te veranderen?

Lees meer over gedragsonderzoek 

Belevingsonderzoek

Dat iets volgens de berekeningen risicovol is, wil nog niet zeggen dat dit mensen dit ook zo ervaren.

Lees meer over belevingsonderzoek 

Burgerparticipatie

Burgers actief betrekken bij wetenschappelijk onderzoek rondom veiligheid en milieu.

Lees meer over burgerparticipatie 

Publicatieoverzicht gedrags- en perceptieonderzoek ‘Milieu en veiligheid’

Overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken op het gebied van gedrag en perceptie rondom milieu- en veiligheidsvraagstukken.Naar publicatieoverzicht