De COVID-19-pandemie en de bijbehorende ingezette gedragsregels en -adviezen hebben effect gehad op het dagelijks leven en daarmee op het welzijn van mensen. Welzijn is ook weer relevant voor het langdurig volhouden van maatregelen. 

Onderzoeken

In het cohort vragenlijstonderzoek is tijdens de pandemie (tot aan september 2022) de psychische gezondheid en eenzaamheid van deelnemers gemeten. 

Na de beëindiging van het cohort vragenlijstonderzoek, zijn deze vragen meegenomen in het Trendonderzoek. 

Daarnaast zijn in meerdere interviewrondes en focusgroepen verdiepende inzichten opgehaald over effecten van de maatregelen op het welzijn van de bevolking.  

Publicaties

Uitgelicht:

De belangrijkste geleerde lessen over welzijn tijdens de pandemie staan beschreven in een kennissynthese.