Welke factoren zijn van invloed op deelname aan de COVID-19-vaccinatie en welke sentimenten en overwegingen hebben mensen bij de keuze voor het ontvangen van een vaccinatie? Het RIVM deed verschillende onderzoeken naar vaccinatiebereidheid. Met deze informatie kan de overheid effectief communiceren over de vaccinatiecampagne en kan de burger een geïnformeerde keuze maken. 

Onderzoeken

Cijfers over vaccinatiebereidheid voor de coronaprik die in het najaar van 2023 wordt aangeboden aan specifieke groepen mensen, zijn te vinden in het trendonderzoek.

Het cohort vragenlijstonderzoek biedt inzicht in de veranderingen over tijd en verschillen tussen groepen in vaccinatiebereidheid tijdens de pandemie (tot september 2022).

Daarnaast zijn verschillende onderzoeksmethoden (literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek, quasi-experimenteel onderzoek) gebruikt om verdiepend inzicht te krijgen in specifieke vragen die speelden tijdens de pandemie. De resultaten daarvan vindt u terug in onderstaande publicaties. 

Publicaties

Uitgelicht

In verschillende wijken zetten  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in het najaar van 2021 prikbussen (mobiele vaccinatie-units) in. In de regio Amsterdam bleek dat in sommige wijken, tijdens de inzet van prikbussen, meer eerste coronavaccinaties werden gezet.  

Vaccinatiekeuze is een complex proces waarbij persoonlijke motivaties en sociale en maatschappelijke factoren elkaar beïnvloeden. In de publicatie Vaccineren | Inzicht in gedrag (december 2021) geven we inzicht in gedrag, motivaties en hindernissen om wel of niet te kiezen voor vaccineren tegen COVID-19.  

Specifiek inzicht levert deze memo. Hierbij maakten we gebruik van resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en interviews met experts. 

Het maken van geïnformeerde keuzes over het wel of niet laten vaccineren tegen COVID-19 kan bijdragen aan het draagvlak op de langere termijn. In deze publicatie (april 2021) is beschreven welke 3 elementen van belang zijn om burgers in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken.