Vertrouwen in het coronabeleid is van belang voor het effectief bestrijden van de pandemie. Zo hangt vertrouwen sterk samen met of burgers het beleid en de maatregelen als rechtvaardig ervaren. Dat is weer belangrijk is voor het draagvlak voor het beleid en het naleven van de maatregelen (RIVM, 2021. Memo draagvlak en vertrouwen, het belang van ervaren rechtvaardigheid). 

Onderzoeken

Vertrouwen in het coronabeleid wordt gemeten in het Trendonderzoek

Publicaties

Uitgelicht:

De belangrijkste geleerde lessen uit de onderzoeken die het RIVM heeft gedaan naar vertrouwen in het coronabeleid zijn te vinden in deze kennissynthese. 

Over de relatie tussen vertrouwen, ervaren rechtvaardigheid, en draagvlak voor het beleid verscheen deze memo in november 2021.