De vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Toch bereikt het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) niet iedereen in Nederland even goed. SocioVax moet inzichten en concrete aanknopingspunten opleveren om de communicatie en de vaccinatiediensten van het RVP beter te laten aansluiten bij alle mensen in Nederland, rekening houdend met al hun verschillende achtergronden en behoeften. Op die manier kan iedereen een goede afweging maken om zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren. 
Daarnaast is het belangrijk dat vaccineren zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen. 

De volgende drie doelen staan centraal in het SocioVax onderzoeksprogramma: 

1.    Begrijpen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren

SocioVax doet onderzoek naar vaccinatiedeelname aan de hand van verschillende factoren. Zoals  sociaal-demografische, sociaalpsychologische en contextuele factoren. We kijken hierbij ook naar verschillen tussen mensen in vaccinatiedeelname en veranderingen in vaccinatiedeelname in de loop van de tijd. 

2.    Weten wat werkt

SocioVax wil inzicht krijgen in hoe we mensen beter kunnen informeren over vaccineren en kunnen ondersteunen bij het maken van vaccinatiekeuzes. Daarnaast moet het beter inzicht geven in hoe vaccineren zo toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij is nadrukkelijke aandacht voor groepen die beperkt worden bereikt met de huidige communicatie- en vaccinatieaanpak.

3.    Kennis delen

SocioVax gaat de opgedane kennis delen met professionals en beleidsmakers die zich bezighouden met communicatie over vaccinaties, ondersteuning bij vaccinatiekeuzes en het toegankelijk maken/houden van vaccinatiediensten. 

Start programma SocioVax

Het SocioVax programma is van start gegaan in 2023. De eerste stap was een oriƫnterend, kwalitatief onderzoek. Hiervoor zijn gesprekken gehouden met JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professionals uit het hele land over hun ervaringen met de uitvoering van het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma). Tijdens deze gesprekken was er vooral aandacht voor groepen die nu mogelijk beperkt bereikt worden. Daarnaast is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar welke elementen of omstandigheden een rol spelen bij het maken van de keuze om wel of niet te kiezen voor vaccinatie. Ook is er literatuuronderzoek gedaan naar welke interventies kunnen bijdragen om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze resultaten verschijnen in de loop van 2024. Daarna volgen de resultaten van het doelgroepenonderzoek en het effectiviteitsonderzoek.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van het SocioVax onderzoeksprogramma of heeft u vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers via sociovax@rivm.nl.