Jongeren vulden in welke gebeurtenissen ze meemaakten in coronatijd en of ze daar nog last van hebben. Jongeren hebben het vaakst nog last van dat ze zelf corona hebben gehad. Op deze pagina bespreken we de resultaten van het 11e kwartaalonderzoek. Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Ruim een vijfde van de jongeren houdt last van gebeurtenissen uit de coronatijd

Het dagelijks leven veranderde sterk tijdens de periodes met coronamaatregelen. Om zicht te krijgen op de groep die hier last van houdt, vroegen we jongeren welke gebeurtenissen ze meemaakten en of ze daar nog last van hebben.

83% van de jongeren maakte een corona-gerelateerde gebeurtenis mee. Al 1,5 jaar blijft ruim een vijfde van de jongeren hier last van houden. Het vaakst houden jongeren last van dat ze zelf corona hebben gehad: 8% van alle jongeren heeft hier nog last van (11% van de 70% die corona hebben gehad). 6% van de jongeren geeft aan last te hebben van het missen van een gebeurtenis of evenement in de coronaperiode. Ook heeft 3% nog last van angst dat zijzelf of dierbaren besmet zouden worden met het coronavirus. 2% heeft last van het overlijden van een dierbare aan corona en nog eens 2% van dat ze door de coronamaatregelen geen afscheid konden nemen van een dierbare.

De grafiek hieronder laat per ronde zien hoeveel procent van de jongeren een bepaalde gebeurtenis meemaakte. De grafiek in het rechtertabblad laat per gebeurtenis zien hoeveel procent van hen die een gebeurtenis meemaakten daar nog last van had.

Jongeren die aangaven nog last te hebben van een heftige gebeurtenis die te maken had met de coronapandemie, kregen extra vragen om vast te stellen of de klachten betekenen dat ze mogelijk een risico hebben tot het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij 3% van de jongeren was dit het geval. Er blijkt een verband tussen het hebben van een hulpvraag bij de zorg voor zieke familieleden/huisgenoten en symptomen van PTSS Posttraumatische Stressstoornis (Posttraumatische Stressstoornis). Ook bij (emotionele) eenzaamheid, zelfdodingsgedachten en stress door overige zaken is er meer kans op symptomen van PTSS nadat iemand een corona-gerelateerde gebeurtenis meemaakte.