Als een bodemsanering gereed is, is het van belang om te kijken wat goed ging en wat een volgende keer beter zou kunnen. Als de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in de voorbereidende fase of tijdens de uitvoering van de sanering om advies is gevraagd biedt dit de GGD mogelijk ook een gelegenheid om mee te denken over een gezonde (her)inrichting van de locatie.

Vragen in de evaluatiefase

Vragen die aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunnen worden gesteld, of vragen die de GGD zelf kan stellen zijn:

  • Op welke manier is er gebruik gemaakt van het GGD advies?
  • Kan de GGD worden betrokken bij de evaluatie van de publieke gezondheidsaspecten van de sanering?
  • Welke verbeteringen zijn er voor toekomstige saneringen?
  • Hoe kan gezondheid worden meegenomen bij de herinrichting van de locatie na de sanering?

Bij de laatste vraag gaat het niet om de eventuele risico’s en nazorg van een restverontreiniging, maar een brede gezonde inrichting van de locatie, zoals is opgenomen in de onder andere de Kernwaarden van de GGD.

In dit onderdeel

Evaluatiefase