Tijdens een bodemsanering kunnen bewoners, omwonenden en anderen in de directe omgeving van de bodemsaneringslocatie hinder ervaren, bijvoorbeeld door geur, geluid, trillingen of stof. Ook kunnen ze in sommige gevallen worden blootgesteld aan chemische stoffen die worden verspreid tijdens de bodemsanering, met mogelijk een gezondheidsrisico tot gevolg. Of ze kunnen een gezondheidsklacht hebben die ze in relatie brengen met de sanering (attributie). Mensen kunnen de klacht of hinder direct melden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), maar ook de initiatiefnemer of het bevoegd gezag kan contact opnemen met de GGD.

Vragen in de uitvoerende fase

Mogelijke vragen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in de uitvoerende fase zijn:

  • Welke stoffen zijn aanwezig in de bodem, op de saneringslocatie?
  • Wat is de kans op blootstelling door de sanering, bijvoorbeeld aan geur, geluid, stof of chemische stoffen?
  • Wat zijn de gezondheidsrisico’s van de blootstelling?
  • Is de bodemsanering de oorzaak van een bepaald gezondheidseffect bij een bewoner, omwonende of omstander en wat is het handelingsperspectief?
  • Welke maatregelen kunnen aanvullend worden getroffen?