Tijdens de bodemsanering kunnen mensen geluid- of trillingsoverlast melden door materieel, sloopwerkzaamheden en/of grondwerkzaamheden, bijvoorbeeld het plaatsen of trekken van een damwand. Geluid en trillingen kunnen leiden tot hinder, stress en verstoring van de slaap en/of dagelijkse activiteiten. Ook langs de transportroute kan geluidhinder optreden. Zeker als veel grond over de weg wordt getransporteerd (aan- en afvoer).

Als in de voorbereidende fase niet geadviseerd is overlast van geluid voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, dan kan dit nu alsnog worden gedaan.  Adviseer ook om de getroffen (aanvullende) maatregelen te communiceren met de omgeving (zie communicatie tijdens de uitvoering).

Meer informatie over geluid en trillingen