Om veilige innovatie van nanomaterialen te faciliteren is een nieuwe benadering ontwikkeld die bedrijven en regelgevers ondersteunt. Veilige materialen, producten en processen zijn een voorwaarde voor een circulaire economie en een veilige leefomgeving. Hierbij is aandacht voor veiligheid vanaf de eerste fase van een innovatie gewenst. De ‘Safe Innovation Approach’ (SIA) en de bijbehorende ontwikkelde instrumenten kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn.

De Safe Innovation Approach (SIA) is door het Europese Horizon2020-project NanoReg2 ontwikkeld en getest. SIA combineert de concepten Safe by Design en Regulatory Preparedness om zowel industrie, ontwikkelaars en regelgevers te faciliteren om op een efficiënte manier veilige innovaties te ontwikkelen.

Safe by Design (SbD) heeft als doel om naast een goede functionaliteit de gezondheids- en milieurisico’s te minimaliseren door risico’s in een vroege fase van het innovatieproces te adresseren. Het doel van Regulatory Preparedness (RPRegulatory Preparedness) is dat regelgevers zich tijdig voorbereiden hoe om te gaan met innovaties in nanotechnologie.

Om meer bekendheid aan SIASafe Innovation Approach te geven en de methodiek te implementeren zijn er flyers, presentaties en opleidingen opgezet. Ook zijn er workshops en webinars georganiseerd voor potentiële gebruikers. Daarnaast is er een SIA video gemaakt, waarin op een eenvoudige en beknopte manier uitgelegd wordt wat het inhoudt.

Om implementatie van SbDSafe-by-Design en RPRegulatory Preparedness te ondersteunen, zijn in de SIA Toolbox beschikbare instrumenten op een rij gezet. Voor bedrijven is een SbD implementatieplatform opgezet waarin naast deze instrumenten ook ondersteuning wordt geboden op het gebied van risicomanagement en SbDSafe-by-Design. Daarnaast bevat de NanoReg2 database waardevolle gegevens over nanomaterialen (o.a. karakterisering, toxiciteit), waarmee ontwerpkeuzes in SbD kunnen worden onderbouwd.

Instrumenten om de dialoog tussen verschillende stakeholders te bevorderen over nieuwe technologieën en kennis te delen tussen industrie, onderzoeksinstituten (innovators) en regelgevers zijn nog in ontwikkeling.

RIVM/KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) overweging:

In een brief aan de Tweede Kamer wordt vermeld dat materialen, producten en processen vanaf het begin af aan veilig moeten zijn. De Safe Innovation Approach en de bijbehorende ontwikkelde instrumenten ondersteunen bedrijven, ontwikkelaars en regelgevers hierbij.

Een belangrijke stap om tot een goede implementatie van SIA te komen, is het structureel vorm geven van de dialoog tussen verschillende betrokken stakeholders van een innovatieproces. Hiervoor moeten instrumenten nog verder worden ontwikkeld en voorzien van concrete handreikingen voor bedrijven en overheden. Via de signaleringsbrief zullen we u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.