Wat is reiniging, desinfectie en sterilisatie?

Om te voorkomen dat tijdens medische ingrepen ziekten worden overgedragen, moeten de daarbij gebruikte instrumenten vrij zijn van ziekteverwekkende micro-organismen. Hiertoe moeten de instrumenten worden gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd. Afhankelijk van de toepassing moeten de instrumenten:

  • steriel (geheel vrij van levensvatbare micro-organismen) of
  • gedesinfecteerd (vrij van ziekteverwekkende micro-organismen) zijn. 

In ziekenhuizen worden de instrumenten die bij operaties worden toegepast steeds tussen twee toepassingen gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd. Maar ook fabrikanten van steriele medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik (bijvoorbeeld verbandgazen) of voor éénmalige toepassing bij één patiënt (bijvoorbeeld heupimplantaten) moeten ervoor zorgen dat hun producten steriel zijn. Sterilisatie kan zowel door ziekenhuizen als fabrikanten worden uitbesteed aan gespecialiseerde sterilisatiebedrijven.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

Het RIVM ondersteunt de IGZInspectie voor de Gezondheidszorg bij het toezicht op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie. Dit varieert van de beoordeling van technische productdossiers van fabrikanten, de inbreng van specifieke deskundigheid tijdens inspecties in ziekenhuizen en bedrijven tot deskresearch en inzet bij calamiteiten. Daarnaast heeft het RIVM het ministerie van Infrastructuur en Milieu geadviseerd op het gebied van decontaminatie van ziekenhuisafval met infectierisico.

Het RIVM neemt actief deel aan het opstellen van (inter)nationale normen en richtlijnen op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie.
Verder wordt de registratie van Nederlandse sterilisatiebedrijven door het RIVM uitgevoerd met behulp van een registratieformulier.

Naar richtlijn standaardmethoden reiniging, desinfectie en sterilisatie.