Met literatuuronderzoek heeft het RIVM in kaart gebracht wat er nu bekend is over rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Onderdelen literatuuronderzoek

  • Wat is bekend over de samenstelling van rubbergranulaat en in de mate waarin stoffen eruit vrijkomen.
  • Welke normen gelden voor de stoffen die in rubbergranulaat voorkomen.
  • Wat is bekend over gezondheidseffecten van de stoffen die in de korrels zitten en vrijkomen uit rubbergranulaat?
  • Op welke manieren kunnen mensen in aanraking kunnen komen met rubbergranulaat op sportvelden.
  • Zijn er signalen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker.

Lees meer in Achtergrondinformatie bij literatuuronderzoek.