Het onderzoek naar rubbergranulaat op sportvelden in op 20 december 2016 gepubliceerd. De achtergronddocumenten die voor het rapport zijn gebruikt, zijn ook bouwstenen voor een uitgebreidere rapportage. Dat rapport wordt begin 2017 gepubliceerd, ook in het Engels.