Een deel van de stralingsdosis van natuurlijke oorsprong die we jaarlijks ontvangen komt door straling van radioactieve stoffen die in ons lichaam zitten. Het gaat dan om radioactieve stoffen die oorspronkelijk uit de bodem komen en om radioactieve stoffen die in de dampkring  gevormd zijn onder invloed van kosmische straling. De totale dosis door radioactieve stoffen die via voedsel en drank in ons lichaam terecht komt wordt geschat op 0,43 millisievert per jaar.

Kalium-40

Ruim een derde van de stralingsdosis door natuurlijke radioactiviteit in ons lichaam komt van kalium-40 (K-40). Kalium is een belangrijk bestanddeel van ons lichaam. Een heel klein deel van dat kalium is K-40, de radioactieve variant. De hoeveelheid kalium wordt door ons lichaam vanzelf op peil gehouden, het maakt voor K-40 dus niet uit wat je dieet is. K-40 in ons lichaam levert een dosis op van ongeveer 0,16 mSv millisievert (millisievert) per jaar.

Radioactieve stoffen uit de uranium- en thoriumreeks

Via voedsel en drinkwater krijgen we radioactieve stoffen binnen uit de uranium- en thoriumreeks. De dosis die we daardoor ontvangen bedraagt naar schatting zo'n 0,26 mSv millisievert (millisievert) per jaar. De radioactieve stoffen radium-226 (Ra-226), lood-210 (Pb-210) en polonium-210 (Po-210) uit de uraniumreeks dragen daar het meest aan bij.

Kosmogene radionucliden

Ook radioactieve stoffen die in de dampkring gevormd worden door kosmische straling komen terecht in voedsel en drinkwater. Van deze zogenoemde kosmogene radionucliden is koolstof-14 (C-14) het meest belangrijk. De stralingsdosis door kosmogene radionucliden is echter gering: samen gaat het om minder dan 0,01 mSv millisievert (millisievert) per jaar.