In het buitenmilieu hebben we te maken met een natuurlijke achtergrond aan externe straling, die varieert in plaats en tijd. De belangrijkste bijdragen worden geleverd door kosmische straling (afkomstig uit de ruimte) en terrestrische straling (afkomstig uit de aarde). Ook komt uit de bodem het radioactieve edelgas radon vrij. Gammastraling van vervalproducten van radon dragen gemiddeld over het jaar voor enkele procenten bij aan de natuurlijke achtergrond (externe straling), maar ze veroorzaken daarnaast een stralingsdosis omdat aan stof gebonden radondochters na inademing alfastraling afgeven in onze longen.