Infectieziekte
Totaal
week
21- 24
Totaal
week
25- 28
Totaal
week
29- 32
Totaal
t/m week
32; 2022
Totaal
t/m week
32; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 39 59 59 406 448
 
Groep B2 
Buiktyfus 3 2 1 86 8
Cholera 1 0 0 1 0
Hepatitis A 7 7 6 45 45
Hepatitis B Acuut 4 6 1 38 36
Hepatitis B Chronisch 43 41 20 373 421
Hepatitis C Acuut 1 1 0 12 13
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur  42 30 13 232 283
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 44 42 34 303 65
Kinkhoest 1 7 5 46 40
Mazelen 0 0 0 1 0
Paratyfus A 0 0 0 1 1
Paratyfus B 0 1 1 8 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 51 60 53 284 251
Shigellose 29 16 26 171 85
Voedselinfectie 0 0 0 7 17
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 1 0 0 3 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 0 0 0 2 1
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae  20 23 24 151 94
Chikungunya (*) 0 0 0 1 0
Dengue (*) 0 0 0 2 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 1 0 4 32
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 6 2 28 35
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder**) 94 58 34 699 319
Legionellose 75 55 21 301 386
Leptospirose 2 2 6 26 20
Listeriose 9 6 10 56 49
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 3 1
Malaria 27 10 22 104 72
Meningokokkenziekte 6 5 7 45 18
Psittacose 5 2 1 24 39
Q-koorts 1 1 0 6 4
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 3
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 13
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

(**) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 30 augustus 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.