Infectieziekte
Totaal
week
13- 16
Totaal
week
17- 20
Totaal
week
21- 24
Totaal
t/m week
24; 2022
Totaal
t/m week
24; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiƫs 0 0 0 0 0
Tuberculose 53 44 39 284 331
 
Groep B2 
Buiktyfus 54 7 1 77 8
Cholera 0 0 1 1 0
Hepatitis A 5 3 2 24 38
Hepatitis B Acuut 5 3 2 27 28
Hepatitis B Chronisch 47 35 13 246 311
Hepatitis C Acuut 3 0 1 11 11
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur  24 21 16 153 210
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 49 52 17 194 54
Kinkhoest 7 6 0 31 27
Mazelen 1 0 0 1 0
Paratyfus A 0 0 0 0 1
Paratyfus B 0 2 0 6 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 18 26 24 138 106
Shigellose 17 18 8 102 65
Voedselinfectie 0 0 0 5 10
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 1 0 0 1 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 0 0 0 1 1
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae  16 15 11 90 67
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 2 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 3 0 0 4 21
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 2 2 19 26
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder**) 161 78 46 533 212
Legionellose 19 28 17 155 136
Leptospirose 2 0 2 11 11
Listeriose 5 4 6 35 29
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 1
Malaria 6 12 18 63 42
Meningokokkenziekte 7 7 3 29 10
Psittacose 2 4 0 16 27
Q-koorts 2 1 0 4 3
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 1
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 10
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

(**) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.

 

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 29 juni 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.