Infectieziekte
Totaal
week
17- 20
Totaal
week
21- 24
Totaal
week
25- 28
Totaal
t/m week
28; 2022
Totaal
t/m week
28; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 47 39 55 344 391
 
Groep B2 
Buiktyfus 9 3 1 84 8
Cholera 0 1 0 1 0
Hepatitis A 5 5 6 36 43
Hepatitis B Acuut 4 3 5 35 31
Hepatitis B Chronisch 53 40 22 321 369
Hepatitis C Acuut 0 1 1 12 13
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur 26 33 19 197 243
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 52 40 29 248 59
Kinkhoest 7 1 3 36 34
Mazelen 0 0 0 1 0
Paratyfus A 1 0 0 1 1
Paratyfus B 2 0 0 6 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 29 47 37 201 159
Shigellose 21 25 7 131 69
Voedselinfectie 0 0 0 7 15
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 1 1 0 3 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 1 0 0 2 1
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae  15 19 15 114 80
Chikungunya (*) 1 0 0 1 0
Dengue (*) 0 0 0 2 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 0 0 4 29
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 2 6 26 34
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder**) 91 85 39 630 263
Legionellose 33 59 29 232 260
Leptospirose 4 2 1 18 14
Listeriose 5 8 5 43 37
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 3 1
Malaria 12 27 5 77 54
Meningokokkenziekte 8 6 2 35 13
Psittacose 4 2 1 19 33
Q-koorts 1 1 1 6 4
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 3
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 13
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.

 

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 28 juli 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.