U kunt bij  SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) ook terecht voor de antibioticagebruik-surveillance.

Door deel te nemen aan deze module kunt u het antibioticagebruik in uw instelling monitoren en vergelijken met andere instellingen. Dit helpt om juist gebruik van antibiotica te bevorderen.

Aanleveren van gegevens voor deze surveillance loopt via uw apotheek. De surveillance gebeurt in samenwerking met de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.