U kunt bij SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) ook terecht voor de antibioticagebruik-surveillance.

Door deel te nemen aan deze module kunt u het antibioticagebruik in uw instelling monitoren en vergelijken met andere instellingen. Het spiegelen en bespreken van de resultaten in uw huis, helpt het juist gebruik van antibiotica te bevorderen.

De gegevens aanlevering voor deze surveillance loopt via de apotheek waaraan uw instelling verbonden is. We voeren deze surveillance uit in samenwerking met de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
Verwezen wordt naar Bijlage C - SWAB Data Governance voor Wetenschappelijk Onderzoek

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons (contact).