SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen. Het functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

Over SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)

SNIV biedt verschillende modules voor verpleeghuizen. Deze modules geven beter inzicht in het vóórkomen van infecties en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen, zoals voor handhygiëne. Doet u ook mee aan 1 of meerdere modules? 

Meer weten over SNIV en wat de resultaten opleveren?