Voor een betrouwbare uitkomst van het incidentieonderzoek is het van belang dat de registratie op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. Het registratieprotocol beschrijft de werkwijze van het incidentieonderzoek inclusief de te hanteren definities voor de te registeren infectieziekten.