Jaarlijks worden voor het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen project (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) referentiecijfers opgesteld. Hierin wordt verwezen naar de gemiddelde wekelijkse incidenties zoals die berekend zijn op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen. Het idee is dat referentiecijfers voor deelnemers en niet deelnemers de mogelijkheid bieden om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald kenmerk (bv. grootte, inrichting van het verpleeghuis) en dat dit voor de toekomst aanknopingspunten biedt voor infectiepreventie.