Jaarlijks worden door SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) de ‘Referentiecijfers’ gepubliceerd. In dit rapport worden (op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen) de landelijke trends van infectieziekten in verpleeghuizen beschreven over de afgelopen vijf jaar. Tevens worden de incidenties gestratificeerd naar verpleeghuis-karakteristieken (denk aan grootte of specialisme). De referentiecijfers bieden zowel  deelnemers en niet-deelnemers de mogelijkheid om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald kenmerk .Dit biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de infectiepreventie.