Dit gegevensreglement legt de privacybescherming van de cliënt van de deelnemende verpleeghuizen en van de deelnemende verpleeghuizen vast.

Dit reglement is opgesteld conform de richtlijnen van de Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek (2004). De registratiegegevens die verpleeghuizen naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opsturen zijn ontdaan van persoonsgegevens. De ontvangen registratiegegevens zijn niet terug te voeren tot identificeerbare natuurlijke personen. De verwerking van de gegevens bij het RIVM valt derhalve buiten de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVGalgemene verordening gegevensbescherming).