Op deze pagina staat de wetenschappelijke output voortgekomen uit het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) project, en uit aan SNIV gerelateerde studies.

Presentaties SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) Deelnemersdag 16 januari 2024

Op 16 januari 2024 vond de SNIV Deelnemersdag plaats met als thema: Infectiepreventie, surveillance en antimicrobiële resistentie in verpleeghuizen.
Indien u de presentaties wilt 
ontvangen, kunt u deze opvragen via sniv@rivm.nl

Webinar terurapportage incidentie 28 september 2021 

Indien u een ingesproken powerpointversie van het webinar wilt terugkijken, kunt u deze opvragen via sniv@rivm.nl

Prevalence of healthcare-associated infections in Dutch long-term care facilities in 2009-2019
Journal of Hospital Infection 

klik hier om het artikel te lezen 

Kati Halonen, Tjallie van der Kooi , Cees Hertogh, Anja Haenen , Sabine C. de Greeff, 
the SNIV study group

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) SURVEILLANCE REPORT - Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities 2016–2017

Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, 2016-2017 (europa.eu)
klik hier om het artikel te lezen
 

Antimicrobial use in long-term care facilities in the Netherlands.

Presented at ICPIC

Kati Halonen* 1, Anja Haenen1, Mirthe Biesheuvel1, Sabine de Greeff1
1. RIVM, Bilthoven, Netherlands.

Association between LTCF characteristics and incidence of infections
presented at ECCMID july 2021

A. Haenen 1 , M. Korndewal 1 , S. de Greeff 1
1. National Institute for Public Health and the Environment , Bilthoven , The Netherlands

“Surveillance of infections in long-term care facilities (LTCFs): The impact of participation during multiple years on health care-associated infection incidence” Epidemiology and Infection.

DOI: 10.1017/S0950268819001328.

Artikel: De nieuwe richtlijn Urineweginfecties: een paradigmashift
Door Cees Hertogh

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
No. 6, december 2018

Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394
klik hier om het artikel te lezen

Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516 
klik hier om het artikel te lezen

Representativeness of a national surveillance network for healthcare-associated infections in long-term care facilities in the Netherlands

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Netwerken in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)-surveillance 31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft RIVM een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR, PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) en SNIV georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij ons gericht ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.
Linda Verhoef hield een presentatie over de Stand van zaken van SNIV. Indien u de presentatie wilt ontvangen, stuur dan een mail aan sniv@rivm.nl onder vermelding van de datum en naam van de bijeenkomst. 

Prevalence of healthcare-assiociated infections in Dutch nursing homes

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

Intestinal carriage of resistant bacteria and Clostridium difficile in nursing homes in the Netherlands - a point prevalence study

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

Infografic antibioticaresistentie in verpleeghuizen

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

Antimicriobial resistance carriage in Dutch long term care facilities

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 


Artikel Carline den Dool

Artikel van Carline van den Dool, “The Role of Nursing Homes in the Spread of Antimicrobial Resistance Over the Healthcare Network

Van 20012 t/m 2014 hebben de SNIV incidentie deelnemers wekelijks geregistreerd hoeveel bewoners er naar een ziekenhuis gingen voor opname en hoeveel er vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis kwamen. Carline van den Dool heeft deze gegevens gebruikt om een theoretisch model te maken om te rol van verpleeghuizen in het Nederlandse zorgnetwerk te onderzoeken en wat dat betekent voor de verspreiding van BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) in dat netwerk. U hebt in deze nieuwsbrief hier al eerder over kunnen lezen. Carline heeft inmiddels een artikel geschreven over de resultaten van dit onderzoek, u kunt het artikel vinden in het tijdstrift Infection Control& Hospital Epidemiology. Kort samengevat komt uit  dat model naar voren dat ondanks het feit dat de verspreiding van BRMO binnen de verpleeghuizen niet zo snel gaat, ze wel een rol spelen als reservoir van BRMO. Cliënten wonen langdurig in een verpleeghuis en dat resulteert door de langdurige blootstelling er wel in  dat er verspreiding plaatsvindt. Door alle verplaatsingen van verpleeghuizen naar ziekenhuizen en terug is verspreiding van BRMO tussen instellingen ook mogelijk.
Het betrekken van verpleeghuizen in het opzetten van zowel regionale als nationale registratieprogramma’s en implementatie van infectiepreventiemaatregelen is daarom essentieel.