De adviescommissie geeft het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) team gevraagd en ongevraagd advies over de SNIV-surveillance. De adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen.

Deelnemers adviescommissie SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)
De adviescommissie bestaat uit de volgende deelnemers:

  • voorzitter namens Verenso
  • vertegenwoordigers van de afdeling EPI van het RIVM/CIb (zij zijn secretaris van de commissie)
  • 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDS van het RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding)
  • minimaal 2 vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen
  • 1 vertegenwoordiger namens de GGD-en
  • afvaardigingen van de VHIG, de NVMM, Vilans en de SRI 

Benoeming voorzitter en deelnemers
De benoeming van de voorzitter gebeurt op voordracht van Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters). De directeur van het RIVM/CIb  benoemt de leden van de adviescommissie. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen opnieuw worden benoemd.  RIVM/CIb  verzorgt het secretariaat.